Logo Hink-Stap-Sprong
Foto
BlokjeVoorbeelden
Lijn
Max, 8 jaar, heeft problemen met plannen. Max leert te werken via een stappenplan om zo structuur aan te brengen in zijn activiteiten. Het is belangrijk dat hij zowel in de therapie, als op school, als thuis het stappenplan bij verschillende activiteiten toepast om het zo vaardig mogelijk te maken. Door middel van de stappen leert Max zelfoplossend te werken.

Nick, 7 jaar, heeft ondanks extra oefenen een onleesbaar handschrift. Tijdens de observatie is een gespannen zithouding en verkrampte greep te zien. Middels oefeningen en advies leert Nick minder krampachtig schrijven, beter zitten en gebruikt hij een pen die hij beter kan hanteren zodat zijn handschrift leesbaarder wordt.

Nadia, 4 jaar, is afwachtend bij nieuw spelmateriaal. Wassen en aankleden is elke dag een groot drama. Uit een oudervragenlijst en de observatie blijkt dat Nadia problemen in de prikkelverwerking heeft. Therapie wordt spelenderwijs gericht op sensorische integratie. Langzaam leert Nadia omgaan met materialen en ervaart hoe het is om te bewegen en te spelen. Aan de ouders en leerkracht geeft de ergotherapeut adviezen mee over hoe ze Nadia het beste kunnen helpen.

Lisa, 5 jaar, komt niet mee met knutselopdrachten. Lisa blijkt een matige fijne motoriek te hebben en moeite met twee handige werkjes. D.m.v. oefeningen met klein materiaal en knutselmatieriaal wordt de fijne motoriek verbeterd en het lateralisatieproces bevorderd. Deze oefeningen worden uitgevoerd binnen de ergotherapiebehandeling, maar ook als opdrachtjes mee naar huis gegeven.


Een voorbeeld van schrijfverbetering, voor behandeling:

en na:

  Hink-Stap-Sprong   |   Burg. de Bru├»nelaan 140-4   |   3331 AJ  Zwijndrecht   |   06-20919467   |   info@hink-stap-sprong.com